Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.04.04

Przypomnijmy, że w związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, od 1 lipca w Ostrowcu Świętokrzyskim, podobnie jak w całym kraju, obowiązywać będą nowe zasady gospodarki opadami komunalnymi. To Gmina przejmie odpowiedzialność za wywóz śmieci od mieszkańców. Od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy nie będą już zobowiązani do posiadania indywidualnych umów na odbiór śmieci. W związku z tym by nie doszło do niedomówień w/s  dotychczasowych umów,  właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy może wypowiedzieć dotychczasową umowę na wywóz odpadów komunalnych. Umowy, niezależnie do kiedy obowiązują, można wypowiedzieć już teraz ze skutkiem na dzień 30 czerwca. Istotne jest, by przestała ona obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 roku. W przypadku mieszkańców bloków formalności te załatwią spółdzielnie. 

Rozwiązanie umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów nastąpi tylko na wyraźny, pisemny wniosek właściciela nieruchomości. W praktyce nie jest to skomplikowane, wystarczy zwykłe, odręcznie napisane pismo zawierające informacje: 
•  tytuł pisma: wypowiedzenie umowy  w zakresie świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych, 
•  dane  właściciela nieruchomości, 
•  nr umowy lub nr klienta (znajdują się często na fakturze), 
•  nazwa, adres  przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne,
•  formułę o treści: „Niniejszym wypowiadam zawartą z Państwem umowę w zakresie świadczenia usług  odbioru odpadów komunalnych  ze skutkiem na dzień  30 czerwca 2013 roku”,
•  podpis właściciela nieruchomości. 
Wypowiadanie umów na wywóz odpadów komunalnych nie dotyczy nieruchomości niezamieszkałych. Nie ulegają zmianie dotychczasowe zasady odbioru śmieci ze sklepów, szkół,  gastronomii, warsztatów samochodowych itd. Ich właściciele nadal muszą posiadać zawartą umowę z podmiotem zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych, który  posiada wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.
W przypadku jeżeli na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy prowadzona jest działalność gospodarcza to właściciel tej nieruchomości musi złożyć deklarację dotyczącą części zamieszkałej oraz posiadać, tak jak to było do tej pory, umowę na odbiór odpadów komunalnych z części niezamieszkałej. Posiadanie stosownej umowy oraz dowodów płacenia za usługi jest wymagane przepisami i podlega kontroli. 
 
Szczegółowe informacje można również uzyskać dzwoniąc pod numery telefonów: 41 26 72 208, 41 26 72 166, 41 26 72 158.

 

do góry