Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.04.04

Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłosił kolejną edycję programu promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski – edycja X. Program skierowany jest do wszystkich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, realizowany będzie od stycznia 2013 r. do końca czerwca 2013 r. Do udziału w nim  włączone będą wszystkie dzieci i młodzież na terenie danej placówki oświatowej. Program ma służyć przede wszystkim kształtowaniu nawyku selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu u dzieci i młodzieży, a poprzez nie ma wpływać również na ich rodziców i mieszkańców miasta.
Głównym celem programu jest:

  • odnoszenie świadomości ekologicznej, szczególnie w zakresie gospodarki odpadami i selektywnej zbiórki odpadów;
  • selektywna zbiórka odpadów;
  • przyswojenie pojęć, tj. gospodarowanie odpadami, odpad, odzysk, przetwarzanie, recykling, selektywne zbieranie, unieszkodliwianie odpadów;
  • zaangażowanie uczniów, rodziców, nauczycieli i mieszkańców miasta w pożyteczne wykorzystanie odpadów.

Program będzie przebiegał w II kategoriach: kategoria I – przedszkola, kategoria II – szkoły podstawowe i gimnazja, będzie się składał z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
Uroczyste podsumowanie programu i wręczenie nagród zaplanowano na przełomie października i listopada 2013 r.

Problem odpadów i gospodarowanie nimi jest ciągle aktualny i dotyczy każdego człowieka. Wszyscy każdego dnia wytwarzamy odpady, nie zawsze jednak staramy się ograniczyć ich wytwarzanie.
Odpady stały się poważnym problemem współczesnej cywilizacji. Większym jednak problemem jest mobilizacja ludzi do włączenia się do gospodarki odpadami komunalnymi. Jak bowiem przekonać ludzi o celowości selektywnej zbiórki odpadów.
Powyższy Program dotyczy edukacji na rzecz ograniczenia ilości odpadów wytwarzanych przez każdego z nas w życiu codziennym, podniesienia poziomu wiedzy na ten temat, kształtowania właściwych postaw, wytwarzania nawyków oraz zdobywania praktycznych umiejętności, zgodnych z hierarchią postępowania z odpadami.

Program zostanie dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2013 rok.


 

 

do góry