Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.01.23

To zasługa realizowanego od kilku lat na terenie naszego miasta „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest”, zatwierdzonego przez Radę Miasta. Program zakłada przyznanie właścicielom nieruchomości i spółdzielniom mieszkaniowym dotacji pokrywającej koszty związane z demontażem, załadunkiem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów z azbestem. Pozostałe koszty, jak na przykład ułożenie nowego pokrycia dachowego, właściciele i administratorzy budynków muszą pokryć ze środków własnych. Od ubiegłego roku wnioski mogą składać również osoby nie zameldowane w Ostrowcu, ale posiadające tu swoje nieruchomości, co zdaniem prezydenta miasta przyczyni się do bardziej efektywnego i kompleksowego rozwiązania problemu azbestu w naszym mieście. Jest to bardzo cenna inicjatywa, dlatego w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczono 100 tys złotych na ten cel.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem azbestu, można pobrać w Urzędzie Miasta, w Biurze Obsługi Interesanta, sala A, stanowisko Nr 12. Są one również dostępne na naszej stronie internetowej www.um.ostrowiec.pl. Termin ich składania upływa z dniem 31 marca br.
 

 

do góry