Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2022.02.14

 

Złożenie deklaracji o stosowanych źródłach ciepła

 

 

Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów, która weszła w życie z początkiem 2021 roku, przewiduje stworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do oświadczenia o posiadanych źródłach ciepła i spalania paliw o mocy mniejszej niż 1MW.

 

W przypadku budynków jednorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku.

 

Deklarację składa się bez wezwania, bo obowiązek jej złożenia, termin oraz sposób wynikają bezpośrednio z mocy prawa.

 

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący lub właściciel).

 

Deklaracje można złożyć w formie papierowej w tymczasowej lokalizacji Biura Obsługi Interesanta w budynku Hali Sportowo - Widowiskowej przy ul. Świętokrzyskiej 11 w Ostrowcu Świętokrzyskim lub w formie elektronicznej na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego www.gunb.gov.pl  za pomocą profilu zaufanego lub e-dowodu.

  

Deklarację należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

 

Wzór deklaracji oraz instrukcja do jej złożenia w formie elektronicznej w linku poniżej.


nazwa zdjecia

Centralna Ewidencja Emisyjnosci Budynków

 

do góry