Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.02.08

Nielegalna eksploatacja kopalin w ostatnich latach stała się przedmiotem wielu postępowań, które w większości kończyły się ustaleniem opłaty podwyższonej, stanowiącej zgodnie z prawem aż czterdziestokrotność opłaty eksploatacyjnej. Być może, z powodu braku odpowiednich informacji, wydobycie kopaliny na swoje potrzeby z własnej nieruchomości, dla niektórych mieszkańców kończyłao się "boleśnie" ustaleniem takiej opłaty. Powodem był brak wcześniejszego zgłoszenia zamiaru wydobycia. Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064, 1339 i 2320), mozliwe jest wydobycie bez koncesji piasków i żwirów, przeznaczonych dla zaspokojenia potrzeb własnych osoby fizycznej, z nieruchomości stanowiącej przedmiot jej prawa własności (uzytkowania wieczystego), jeżeli jednocześnie wydobycie: będzie wykonywane bez uzycia środków strzałowych, nie przekroczy 10 m 3 w roku kalendarzowym i nie naruszy przeznaczenia nieruchomości. Warunkiem legalności takiej działalności jest jej zgłoszenie z 7 - dniowym  wyprzedzeniem na piśmie do Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach. Każda inna działalność wydobywcza wymaga uzyskania koncesji starosty, marszałka lub ministra właściwego do spraw środowiska.   

nazwa zdjecia

PLAKAT - NIE WYDOBYWAJ BEZ KONCESJI

 

do góry