Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2018.08.31

Gaia Club Spółka z o.o. działając we współpracy ze Stowarzyszeniem Ekologiczno-Kulturalnym Klub Gaja na pikniku ekologicznym „Na Gutwinie jest fajnie” w dniu 19 sierpnia 2018 r. przygotowali gry i zabawy ekologiczne:

1. Grę wielkoformatową o wymiarach 2,5 x 8 m - "Rzeka idealna" która dotyczyła walorów przyrodniczych dolin rzecznych. Przedstawiała gatunki roślin i zwierząt związanych z wodą i terenami nad rzekami. Poza zwierzętami uczestnicy gry zapoznali się z ekosystemami typowymi dla dolin rzecznych np. łachami piaszczystymi, zadrzewionymi wyspami czy starorzeczami. Prowadzący grę zadawał uczestnikom pytania o poszczególne pola gry oraz przekazywał im informację i ciekawostki o każdym z nich.

2. Ekologiczne domino edukacyjne. Zasady gry wyglądały jak w tradycyjnym domino , jednak zamiast liczb na kostkach znajdowały się wizerunki zwierząt spotykanych w zadrzewieniach śródpolnych oraz na miedzach. Prowadzący grę zadawał uczestnikom zagadki oraz przedstawiał różne ciekawostki związane ze zwierzętami przedstawionymi na kostkach które używane są w grze. Dzięki grze uczestnicy zapoznali się ze zwierzętami żyjącymi na polach i miedzach.

W obydwu grach uczestniczyli zarówno pojedyncze osoby jak i drużyny. Uczestnicy gier otrzymali symboliczne nagrody.

Grom towarzyszyła scenografia (kolorowe flagi służące do oznaczenia w przestrzeni miejsca gier, tablice informacyjne, wystawa plenerowa, plakaty).

Przygotowano również stoisko informacyjno-edukacyjne Klubu Gaja oraz Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w zakresie ochrony powietrza i wód oraz gospodarki wodno-ściekowej. Na stoisku było można otrzymać materiały edukacyjne (plakaty, ulotki, czasopisma, broszury). Stoisko które było przygotowane w specjalnym namiocie Klubu Gaja odwiedziło ponad 200 osób.

nazwa zdjecia

 

do góry