Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2014.03.21

Zmiana terminu płacenia za odbiór odpadów

 
Informujemy, że od 1 kwietnia 2014 r. zmieni się  termin uiszczania opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości.  Opłatę będzie się uiszczać  z dołu bez wezwania, miesięcznie, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy obowiązek ponoszenia opłaty. Znaczy to, iż za miesiąc kwiecień musimy zapłacić do 15 maja.
Natomiast właściciel nieruchomości wcześniej niezamieszkałej, zobowiązany jest uiścić pierwszą opłatę w terminie 30 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Opłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Gminy Ostrowiec Świętokrzyski prowadzony przez bank Pekao S.A. o numerze:

49 1240 1372 1111 0010 5020 6761
 
oraz gotówką, bez ponoszenia dodatkowych opłat, w następujących punktach na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego:
• Oddziale banku Pekao S.A. przy ul. Wardyńskiego 11,
• Oddziale banku Pekao S.A. przy ul. Kilińskiego 15,
• Oddziale banku Pekao S.A. przy ul. Polna 11 B, w godzinach pracy powyższych placówek,
• kasach Urzędu Miasta, znajdujących się w Biurze Obsługi Interesanta, które są czynne od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 – 15.30, a w piątek w godz. 7.30 – 16.30.

 

do góry