Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2013.06.28

HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU OSTROWCA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO.

 

 

Ruszył  nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.  Od 1 lipca Remondis Sp. z o.o., Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim, działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady zmieszane oraz selektywnie zbierane, tj. tworzywa sztuczne, metale, papier, szkło, odpady zielone i wielkogabarytowe. Dotychczasowe terminy odbioru odpadów zmieszanych oraz selektywnie zbieranych (bez odpadów zielonych) dostarczone przez firmę Remondis nie ulegają zmianie.

 

Harmonogram na odbiór odpadów zielonych z zabudowy jednorodzinnej na rok 2013 – dotyczy tylko Mieszkańców, którzy nie zagospodarują odpadów zielonych we własnym zakresie (np. poprzez kompostowanie):

 

miesiąc

lipiec

sierpień

wrzesień

październik

listopad

dzień

11

25

8

22

5

19

3

17

31

14

                     

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji jednorodzinnych na rok 2013:

 

nazwa osiedla

data

Częstocice, Hutnicze, Ludwików

23.09

Kolonia Robotnicza, Piaski-Henryków, Sienkiewiczowskie

30.09

25-lecia PRL, Gutwin, Kamienna, Kuźnia, Pułanki, Słoneczne, Śródmieście, Trójkąt, Złotej Jesieni

7.10

Denków, Koszary, Ogrody, Rosochy, Stawki

14.10

 

Szczegółowe harmonogramy odbioru poszczególnych frakcji odpadów z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej (z wykazem osiedli i ulic) są zamieszczone do pobrania poniżej.

 

Informujemy jednocześnie, że wysegregowane odpady można również nieodpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „Klamot”, mieszczącym się przy ul. Gulińskiego 13a. Ponadto utworzonych zostało 29 punktów zbiórki przeterminowanych leków mieszczących sie w przychodniach, aptekach i Urzędzie Miasta. Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków również zamieszczamy poniżej.

 

Harmonogram odbióru odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych w 2013 r. - zabudowa jednorodzinna (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski)

Harmonogram odbióru odpadów zielonych w 2013 r. - zabudowa jednorodzinna (Gmina Ostrowiec)

Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji jednorodzinnych na rok 2013 (GminaOstrowiec Świętokrzyski)

Harmonogramy wywozu odpadów w 2013 r. - zabudowa wielorodzinna (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski)

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków w 2013 r. (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski)

Zasięg terytorialny osiedli (Gmina Ostrowiec Świętokrzyski)

 

do góry