Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2016.12.05

podsumowanie kampanii ekologiczneych

Podsumowanie kampanii ekologicznych:

- „Program promocji i wdrażania selektywnej zbiórki odpadów w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski” – edycja XIII.

- „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2016

- „Czyste powietrze” – kampania edukacyjno – informacyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 
Zadania zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

więcej

 

2016.10.26

"NIE" dla palenia śmieci w piecach domowych

 

W związku z trwającym sezonem grzewczym przypominamy mieszkańcom o obowiązującym zakazie spalania odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych.

więcej

 

2016.10.12

Dotacje na wymianę systemu ogrzewczego do końca listopada br.

więcej

 

2016.10.11

 KONKURS KRZYŻÓWKOWY „ŚMIECI OD A DO Z”

więcej

 

2016.10.11

KONKURSY DLA UCZNIÓW OSTROWIECKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

więcej

 

2016.09.02

Komunikat nr 6 z dnia 2016-08-31 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Świętokrzyskim w sprawie Kąpieliska „Gutwin”
 

więcej

 

2016.08.17

Uwaga na zmianę nr rachunku, na który należy uiszczać „opłatę śmieciową”.

 

Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. uległ zmianie numer rachunku, na który można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Nowy rachunek bankowy prowadzony przez jest przez Bank PKO BP S.A. o numerze:

 

84 1020 2629 0000 9102 0341 0180

więcej

 

2016.07.22

Uwaga na zmianę nr rachunku, na który należy uiszczać „opłatę śmieciową”

 
Urząd Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego informuje, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. ulegnie zmianie numer rachunku, na który można uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

więcej

 

2016.07.12

Nielegalne wydobycie kopalin – dotkliwe konsekwencje

 

Działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż może być wykonywana po uzyskaniu koncesji udzielonej przez starostę, marszałka województwa lub ministra właściwego do spraw środowiska – w zależności od rodzaju i ilości wydobywanej kopaliny, sposobu jej wydobycia oraz obszaru udokumentowanego złoża. Naruszenie tej reguły może zostać uznane za wykroczenie lub przestępstwo, za które grozi kara grzywny, aresztu lub kara pozbawienia wolności do lat 3.
 

więcej

 

2016.05.02

Wypalanie traw i pozostałości roślinnych

 

Każdy kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin naraża się na odpowiedzialność karną i podlega karze aresztu albo grzywny.

więcej

 

 

do góry