Logo Eko Ostrowiec UM OSTROWIEC

bądź eko-logiczny

Aktualności

2021.01.14

fot. shutterstock. Źródło: www.ekologia.pl. Dokarmianie ptaków zimą

 


Dokarmianie zwierząt zimą. Jak pomóc, żeby im nie zaszkodzić?

 

Choć zima ostatnimi czasy zdaje się być łagodniejsza niż dawniej, to wciąż trudny czas dla zwierząt, które mają bardzo ograniczone możliwości zdobycia pokarmu. Powinniśmy im pomagać, jednak należy to robić świadomie i umiejętnie, by dodatkowo im nie zaszkodzić. Jak więc to robić? W jaki sposób dokarmiać zwierzęta zimą?

więcej

 

2021.01.12

BIO


Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w dniu 11 grudnia 2020 r. podjęła uchwałę nr XL/121/2020 zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat,

 

która wprowadziła częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

więcej

 

2021.01.11

Nowe budki lęgowe dla ptaków w Parku Fabrycznym

Nowe budki lęgowe dla ptaków w Parku Fabrycznym

 

Referat zieleni Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta dba o dogodne warunki „mieszkaniowe” naszych ptaków w mieście. Pod koniec 2020 roku zawieszono czterdzieści sztuk nowych budek lęgowych w Parku Fabrycznym. Ułatwiają one życie ptakom i owadom, zapewniając im schronienie (zwłaszcza w miesiącach zimowych), a także miejsce lęgowe.

 

więcej

 

2021.01.11

kampania informacyjno-edukacyjnej POKOCHAJ DRZEWA

RUSZYŁA AKCJA - KAMPANIA INFORMACYJNO-EDUKACYJNA "POKOCHAJ DRZEWA"

Ostrowczanom nie jest obojętny los drzew. Są przeciwni wycinkom i pragną, aby pojawiło się więcej zielonych przestrzeni – prywatnych i publicznych.     

Drzewa są bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, niezależnie od tego gdzie rosną: w lesie, w szczerym polu, w ogrodzie, przy drodze czy w mieście.

Drzewa odgrywają bardzo ważną rolą w życiu człowieka i w środowisku.

Drzewa są naszym dziedzictwem po poprzednich pokoleniach i naszym darem dla przyszłych pokoleń.

więcej

 

2021.01.11

Worek do podlewania drzew. Źródło: bsw.sklep.pl

ZIELONE INNOWACJE - PODLEWANIE Z WORKA

 

Pod koniec minionego roku Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zakupiła pilotażowo 200 sztuk treegatorów dla drzew wysadzonych w ramach nasadzeń kompensacyjnych. Treegatory to worki na wodę umieszczane wokół młodych drzew, ich zadaniem jest kropelkowe aplikowanie wody dla drzew, aby zapewnić im stałą wilgotność podłoża. Worki nadają się do wielokrotnego użytku z trwałością określaną nawet na kilka lat. Pojedynczy worek ma ponad 50 litrów pojemności, a woda w nim zgromadzona sączy się ok 8 godz., dozowana jest poniżej linii gleby, dzięki temu może nawodnić drzewo dogłębnie do korzeni. Takie podlewanie wystarcza na ok. 5-7 dni. Worki łączą się ze sobą systemowo i w razie potrzeby można zmontować wokół jednego drzewa ich wielokrotność. Tkanina worka ma stabilizator promieniowania UV, aby wytrzymać nasłonecznienie.

więcej

 

2021.01.11

Lilak pospolity. Źródło: fajnyogród.pl

ZIELONE INICJATYWY. Żeby odtworzyć drzewo, które żyło 150 lat potrzebujemy 150 lat

 

Wycinka drzew zawsze powinna być rozwiązaniem ostatecznym. Czasami jednak wymiana drzew jest dużo lepszym rozwiązaniem niż oglądanie obumierających roślin w kolejnych latach. Głównym powodem wycinek drzew są względy sanitarne i ewentualne kolizje z projektowanymi obiektami budowlanymi czy instalacjami np. wodociągowymi, elektrycznymi czy gazowymi.

więcej

 

2021.01.08

Jodła kaukaska. Źródło: zielonyogrodek.pl

Akcja "Choinka za choinkę"

 

Referat Zieleni Miejskiej Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego podjął kolejne działania w zakresie edukacji ekologicznej i w połowie grudnia 2020 roku przeprowadził akcję „Choinka za choinkę”. Celem akcji było zachęcenie mieszkańców naszego miasta by podczas Świąt Bożego Narodzenia wybierali żywe choinki, co pozytywnie wpływa na środowisko. Akcja pozwoliła na wymianę sztucznych choinek na żywe jodły kaukaskie, na ten cel przygotowano 200 drzewek.

więcej

 

2020.12.31

W 2021 r. odpady z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski będą odbierane przez Konsorcjum, w którego skład wchodzą: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych "Fart Bis" Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Fart Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

 

Działając na podstawie umowy zawartej z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski ww. przedsiębiorca odbiera z nieruchomości zamieszkałych odpady komunalne i je zagospodarowuje.

 

Bezpośrednio z nieruchomości odbierane są odpady niesegregowane (zmieszane) oraz selektywnie zbierane:. metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło, bioodpady oraz  odpady wielkogabarytowe i elektroodpady.

więcej

 

2020.12.29

Czyste powietrze

 

INFORMACJA

dotycząca wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego do wniosku o dofinansowanie
z Programu „Czyste Powietrze”  

 

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski informuje, iż osoby fizyczne zamierzające złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej mogą uzyskać zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyski, ul. Świętokrzyska 22 w godz. od 7.00 do 15.00.

 

więcej

 

2020.12.09

Konkurs

 

PODSUMOWANIE KONKURSU pn. „List do Rodziców – ekologia to nie fanaberia”

  

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski informuje, iż został rozstrzygnięty konkurs pn. ”List do Rodziców – ekologia to nie fanaberia” organizowany w ramach zadania „EKO OSTROWIEC” Kampania edukacyjno – informacyjna dotycząca zapobiegania powstawaniu odpadów i właściwego postępowania z odpadami – edycja 2020.

 

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego i realizowany na dwóch szczeblach, tj. uczniowie klas IV-VI oraz VII – VIII. Przedmiotem konkursu było przygotowanie listu do własnych rodziców, celem zwrócenia ich uwagi na ilość wytwarzanych odpadów w gospodarstwie domowym oraz na problem zaśmiecania naszej planety. List miał być jednocześnie prośbą o troskę o naszą planetę. 

więcej

 

 

do góry